UHLS Home PageUHLS Home PageUHLS Home Page
«

Week of February 16, 2020

»
Sunday, February 16, 2020
«  2/15 - 2/17  »
Monday, February 17, 2020
«  2/15 - Today
10:30 AM - 11:30 AM
3:00 PM - 6:00 PM
3:30 PM - 4:30 PM
5:00 PM - 7:45 PM
6:00 PM - 7:00 PM
6:00 PM - 7:00 PM
Tuesday, February 18, 2020
10:00 AM - 11:00 AM
10:00 AM - 11:00 AM
10:00 AM - 11:00 AM
10:30 AM - 12:15 PM
10:30 AM - 11:30 AM
10:30 AM - 12:00 PM
10:30 AM - 11:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
1:00 PM - 2:00 PM
2:00 PM - 4:30 PM
2:15 PM - 4:00 PM
3:00 PM - 5:00 PM
3:00 PM - 5:00 PM
3:30 PM - 5:45 PM
5:00 PM - 6:00 PM
5:30 PM - 7:30 PM
6:00 PM - 7:30 PM
6:00 PM - 6:30 PM
6:00 PM - 7:00 PM
6:00 PM - 8:00 PM
6:30 PM - 7:30 PM
7:00 PM - 8:00 PM
Wednesday, February 19, 2020
9:30 AM - 10:00 AM
10:00 AM - 1:00 PM
10:00 AM - 11:00 AM
10:30 AM
10:30 AM - 11:30 AM
11:00 AM
11:00 AM - 12:00 PM
12:00 PM - 3:00 PM
12:00 PM - 6:00 PM
1:00 PM - 3:00 PM
2:00 PM - 3:00 PM
2:00 PM - 3:00 PM
2:00 PM - 3:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
6:00 PM - 7:30 PM
6:00 PM - 8:00 PM
6:30 PM - 8:00 PM
6:30 PM - 7:30 PM
7:00 PM - 8:00 PM
Thursday, February 20, 2020
10:00 AM - 11:00 AM
10:30 AM - 11:30 AM
10:30 AM - 11:30 AM
10:30 AM
10:30 AM - 11:30 AM
10:30 AM - 11:30 AM
10:30 AM - 11:30 AM
1:00 PM - 2:00 PM
1:00 PM
1:00 PM - 2:00 PM
2:00 PM - 3:00 PM
2:00 PM - 3:30 PM
2:30 PM - 4:30 PM
3:30 PM - 5:45 PM
3:30 PM
4:00 PM - 6:00 PM
5:00 PM - 7:00 PM
5:00 PM - 7:00 PM
5:00 PM - 7:00 PM
5:00 PM - 6:00 PM
5:30 PM - 6:30 PM
6:00 PM - 7:00 PM
6:00 PM - 7:30 PM
6:30 PM - 7:30 PM
Friday, February 21, 2020
9:30 AM - 10:30 AM
10:00 AM - 11:00 AM
10:00 AM - 10:45 AM
10:00 AM - 11:00 AM
10:30 AM - 11:30 AM
12:00 PM - 6:00 PM
1:00 PM - 2:00 PM
  • DownloadAdd to Google CalendarDIY
  • William K. Sanford Town Library
1:00 PM - 2:00 PM
1:00 PM - 2:00 PM
2:00 PM - 4:00 PM
3:00 PM - 4:00 PM
4:00 PM - 6:00 PM
5:00 PM - 6:30 PM
Saturday, February 22, 2020
10:00 AM - 11:30 AM
10:30 AM - 11:30 AM
10:30 AM - 2:30 PM
  • DownloadAdd to Google CalendarTutor Time
  • Troy Public Library - Lansingburgh Branch
11:00 AM - 12:00 PM
12:00 PM - 1:00 PM
1:00 PM - 1:30 PM
2:00 PM - 3:00 PM

Ongoing